Uplatní se i v nevytápěných podkrovních prostorách