Kvalita bez kompromisu

Je to jako se vším. Pokud člověk něco potřebuje, dělá, využívá, spotřebovává, tak vždy předpokládá, nebo alespoň doufá, že jeho čekávání budou bezezbytku, plně a kvalitně naplněna. Díky pokroku v technologiích, či materiálech, díky novým postupům, inovacím, i díky větší starosti o kvalitu, lze dnes mnohá očekávání naplnit. Ne však všechna. Stále zde zůstává problém, zvaný lidský faktor.

Co s lidmi?

Technika většinou funguje bezchybně. Co ale lidé? Ostříhala vás špatně kadeřnice?  Špatně ošetřil doktor? Nepobavil komik ve varieté? No vidíte! A co sex? Uspokojil vás partner v poslední době alespoň jednou? Nebo se to dokonce nestalo ani jedinkrát během vašeho společného soužití?  Svěřte se bezchybné technice. S erotickými pomůckami máte mnohem větší šanci na úspěch, než s lidským materiálem.